MPSC STI Mains Exam Syllabus in Marathi

येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम दिला आहे. कृपया खाली दिलेली माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात करा. MPSC STI Mains Exam Syllabus in Marathi पेपर १ (मराठी व इंग्रजी) मराठी विषयाचे अभ्याक्रम…

MPSC STI Prelim Exam Syllabus in Marathi

येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या विक्रीकर निरीक्षक पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम दिला आहे. कृपया खाली दिलेली माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात करा. MPSC STI Prelim Exam Syllabus in Marathi १) चालू घडामोडी जागतिक तसेच भारतातील २) नागरिकशास्त्र…

MPSC STI Exam Books list in Marathi

येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कडून घेण्यात येणाऱ्या विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व पुस्तकांची यादी दिलेली आहे. कृपया खाली दिलेल्या टेबला मधील सर्व पुस्तकांची नावे नीट वाचा. ही सर्व पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत. लवकरात लवकर ही पुस्तके विकत घेवून अभ्यासाला…